Byty kúpa Banská Bystrica

Typ inzerátu
Cena
Plocha


2-izb. byt, Kúpa, Zvolen

Kúpa, 2-izb. byt, 50 m2

Zvolen 100 000,00 EUR

3-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica

Kúpa, 3-izb. byt, 68 m2

Banská Bystrica 132 000,00 EUR

5-izb. byt a väčší, Kúpa, Banská Bystrica - Starohorská - Starohorská

Kúpa, 5-izb. byt a väčší, 1 m2

Banská Bystrica, Starohorská 230 000,00 EUR

1-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica - Fončorda

Kúpa, 1-izb. byt, 30 m2

Banská Bystrica, Fončorda 70 000,00 EUR

3-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica - Oremburská - Oremburská

Kúpa, 3-izb. byt, 1 m2

Banská Bystrica, Oremburská 120 000,00 EUR

3-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica - Moskovská

Kúpa, 3-izb. byt, 1 m2

Banská Bystrica, Moskovská 123 000,00 EUR

4-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica

Kúpa, 4-izb. byt, 83 m2

Banská Bystrica 175 000,00 EUR

Iný byt, Kúpa, Donovaly

Kúpa, iný byt, 64 m2

Donovaly 175 000,00 EUR

3-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica - Oremburská - Oremburská

Kúpa, 3-izb. byt, 1 m2

Banská Bystrica, Oremburská 120 000,00 EUR

3-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica - Fončorda

Kúpa, 3-izb. byt, 1 m2

Banská Bystrica, Fončorda 120 000,00 EUR

Garsónka, Kúpa, Banská Bystrica - Fončorda

Kúpa, garsónka, 20 m2

Banská Bystrica, Fončorda 61 000,00 EUR

2-izb. byt, Kúpa, Zvolen

Kúpa, 2-izb. byt, 53 m2

Zvolen 115 000,00 EUR

2-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica - Sídlisko

Kúpa, 2-izb. byt, 62 m2

Banská Bystrica, Sídlisko 135 000,00 EUR

1-izb. byt, Kúpa, Zvolen - Sliač

Kúpa, 1-izb. byt, 1 m2

Zvolen, Sliač 79 000,00 EUR

2-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica - Starohorská - Starohorská

Kúpa, 2-izb. byt, 1 m2

Banská Bystrica, Starohorská

3-izb. byt, Kúpa, Banská Štiavnica

Kúpa, 3-izb. byt, 70 m2

Banská Štiavnica 115 000,00 EUR

2-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica - Trieda Hradca Králové - Trieda Hradca Králové

Kúpa, 2-izb. byt, 40 m2

Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 100 000,00 EUR

1-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica - Fončorda

Kúpa, 1-izb. byt, 1 m2

Banská Bystrica, Fončorda 80 000,00 EUR

2-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica - Fončorda

Kúpa, 2-izb. byt, 56 m2

Banská Bystrica, Fončorda 110 000,00 EUR

4-izb. byt, Kúpa, Banská Bystrica

Kúpa, 4-izb. byt, 1 m2

Banská Bystrica 175 000,00 EUR

1 2 Ďalšia  
TOPlist TOPlist